Effektive kommunikasjonsmønstre i skolen

Prinsippene i effektive kommunikasjonsmønstre som foreslås her, er en oppfølger fra forrige post og gjelder i særlig grad udiskutable standarder, verdier og regler som danner grunnlaget for elevens egen helse, trivsel og læringsmiljø. Effekten får selvsagt også positive følger for medelever og lærere. Så, hva er disse effektive kommunikasjonsmønstrene som setter en stopper for uakseptabel atferd? Les mer

Ineffektive kommunikasjonsmønstre

Altfor ofte opplever man et uendret atferdsmønster selv etter utallige samtaler, møter og andre tiltak der intensjonen er god, men resultatet en fadese. Etter egen erfaring og støtte i litteratur, våger jeg påstanden at dette i stor grad skyldes ineffektive måter å kommunisere på. Felles for disse mønstrene er at de baseres på vag, indirekte og uklar kommunikasjon. Teorier om kommunikasjon-systemer støtter at det man sier reflekterer hva man mener. Beskjeder som «Prøv å sitte stille», er ikke en beskjed om å sitte stille, men reflekterer lærerens holdning om at hun tror eleven ikke er i stand til å sitte stille. Les mer

Grensesetting for små barn – ikke så lett

Små barn må ofte tåle mang en beskjedstorm i løpet av en dag, både på skolen og i hjemmet. Utydelige regler og inkonsekvens fører ofte til at atferdsvanskene bare øker. Det handler i stor grad om grensesetting, et stadig tilbakevennende, viktig tema i en lærers hverdag så vel som foreldrenes. Hvordan redusere beskjedbombardement og øke ro og trygghet ved god grensesetting? Her er noen effektive måter å gi beskjeder på. Les mer