Klasseromsledelse – typiske feilskjær

Dr. Fred Jones forskning tyder på at de fleste ferske lærere har svært lik læringskurve de første årene. Særlig det første året som lærer kan tære kraftig på kreftene. Som nyutdannet lærer eller faglærer med PPU, er man sannsynligvis rimelig dårlig rustet til å møte den virkelige skolehverdagen, dessverre. Hvordan hanskes man f.eks. med den vanligste forstyrrelsen i et klasserom, nemlig «nabosnakk»? Det er naturlig å stadig stille seg spørsmålet: «Hva skal jeg gjøre med det?» Er du ny lærer, gå ikke glipp av feilskjæra du bør unngå, og har du noen år i skolen, så kjenner du deg kanskje igjen. Les mer

Stephen Krashen om fremmedspråkopplæring

Dropp kjedelig grammatikkundervisning og glosepugg. Den anerkjente lingvisten Stephen Krashen, professor ved «University of Southern California», hevder at språklæring ikke krever inngående opplæring i grammatikkregler og heller ikke kjedelige repetisjonsøvelser. Han mener også at språktilegnelse krever meningsfylt interaksjon i fremmedspråket (L2), det han kaller naturlig kommunikasjon, der en ikke er opptatt av uttrykksformene, men av kommunikative ferdigheter. Les mer