Klasseromsledelse: Å skape motivasjon

Insentiv
Motivert?
Produktiviteten i læringsarbeid er avhengig av balansen mellom elevens arbeidsinnsats (hvor hardt man jobber) og kvaliteten i forhold til læringsmålet. For å oppnå en bedre arbeidsinnsats, må vi kunne besvare et grunnleggende spørsmål: «Hvorfor skal jeg gjøre dette?» Så, hvilke redskap benytter læreren i klasserommet for å gi elevene en begrunnelse (motivasjonsmidler) for å jobbe hardt og gjøre seg flid i læringsarbeidet? Og hvordan motiveres elever som simpelthen ikke bryr seg? Les mer

Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel kommer det fram i en undersøkelse at det er kvinnene som tar seg av kontakten med skolen i tre av fire tilfeller. Professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark sier til NRK at dette kommer fram av en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet. Les mer

Statsministeren la vekt på skole i nyttårstalen 2008

Jens Stoltenberg
Bilde: Wikipedia.no
Det er oppsiktsvekkende at statsministeren i selveste nyttårstalen bruker tid på å allerede nå sette et kritisk blikk på de nye reformene i skolen. Han lovte en grundig gjennomgang av siste års skolereformer. Dette på grunnlag av en internasjonal rapport som for kort tid siden kom på bordet, og som viste at det ikke står så bra til med norsk skole. Les mer