Klasseromsledelse: Rutiner i klasserommet

Skal man få god flyt i klasseromsmaskineriet der minimalt med tid kastes bort, trenger man å etablere gode rutiner. Hver rutine må nøye innlæres helt i begynnelsen av året, noe som er tidkrevende, men som man får mangedoblet tilbake resten av skoleåret. Et viktig overlevelseskriterium for lærer og elever er at nødvendige prosedyrer må innarbeides som rutiner. Få rutinene på plass fra starten av året eller slit med dem hele året. I dette innlegget presenteres noen forslag til arbeidet med rutiner i klasserommet. Les mer