Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

knute på tråden_skolenettet_aktivitetsbankenDenne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte nemlig en gruppe, ledet av Marit Breivik, en rapport med anbefalinger om hvordan fysisk aktivitet kan utvikles i skolen. Særlig viktig er det at «fysisk aktivitet blir en del av en utvidet skoledag og at slike aktiviteter må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale», lyder det i Pressemelding, 20.08.2009 nr.: 41-09.  Følger skolene opp  dette, vil det utvilsomt føre til bedre helse, mer læring og økt trivsel. Les mer

Utviklingslærens dominans i skolebøker

Skolebøkene jeg selv brukte på 80-tallet og fram til de vi benytter i dag, gir, slik jeg oppfatter det, inntrykk av utviklingslæren som en en etablert sannhet, og ikke en vitenskaplig teori som en forklaring på livets mysterium. Et faktum er at evolusjonsteorien kun er en teori. Og selv om en teori (fremfor en ide, tanke eller hypotese) er vitenskapens sterkeste byggverk, virker det innlysende og fatalt feil å presentere en teori som den eneste troverdige forklaring på livets mysterium. Hva med andre teorier, som for eksempel kreasjonismen? Les mer

Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel kommer det fram i en undersøkelse at det er kvinnene som tar seg av kontakten med skolen i tre av fire tilfeller. Professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark sier til NRK at dette kommer fram av en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet. Les mer

Omlegging av siden

Teachertalk.no er for tiden under omlegging, og ikke alle funksjonene fungerer for øyeblikket. Endringene skyldes at bloggen først ble satt opp med WordPress, noe undertegnede ikke var særlig fornøyd med. MovableType er platformen som kjører teachertalk framover. Les mer

Velkommen til teachertalk.no

Velkommen til et pedagogiske og didaktiske hjørne på nett. Når designet er ordentlig på plass, vil tekstene på denne siden inneholde egne refleksjoner rundt skoleaktuelle temaer med utgangspunkt i forfatterens hverdag som lærer. Lærere står selvsagt overfor svært mange av de samme utfordringene, og dette er mitt lille bidrag til å ha et lite pedagogisk og didaktisk refleksjonssted på nett. Les mer

Om meg

Rune Stake Stavdal

Jeg som driver denne siden heter Rune Stake Stavdal og  er lærer.

Jeg er i mitt 16. år som lærer, for det meste på u-trinnet, men har også fått være innom mellomtrinnet. Det har aldri vært en kjedelig dag på jobb!

Har også hatt 4 års skoleledererfaring i en kombinert inspektør- og lærerstilling.
Privat blogg: The Stavdals

Sosiale nettverk:  TwitterFacebook | Google+

Kontaktinformasjon: Bruk gjerne kontaktskjema

Hvorfor lærerblogg?

På nettstedet «Teachertalk-Lærerprat» diskuteres og formidles praktisk skolevirksomhet. Jeg deler villig vekk tanker, refleksjoner og ressurser  jeg selv har nytte av i lærerjobben.

Kommer du med innspill i innleggenes kommentarfelt, synes jeg det er veldig spennende. Jeg setter også stor pris på om du lenker til meg dersom du synes du har dratt nytte av det jeg har skrevet.

Takk for at du følger meg!