Å korrigere noen: godt teamlederskap

De fleste lærere, og ikke minst skoleledere, kommer til å ha teamlederoppgaver. Som lærere vet vi mye om elevenes gruppeprosess, men når vi selv er i en teamsituasjon, og særlig dersom det oppstår store uenigheter der godt lederskap er viktig for teamets produktivitet og medlemmenes trivsel og vekst, kan det vise seg at kunnskapen ikke er så lett å omsette til praksis som man ofte tror. Les mer

Hvordan håndterer din organisasjon / skole konflikt?

En god felles forståelse og rutiner for konflikthåndtering bidrar til en styrket organisasjon. Jeg har erfart at konflikt kan virke positivt dersom den håndteres på en god og effektiv måte. Konflikt kan faktisk være nødvendig for at organisasjonen skal holde seg «frisk». Det kan til og med lønne seg for skoleledelsen å engasjere ansatte i nær dialog på lærermøte / team-møte om dette på ulike plan i skolens organisasjon. Les mer

Jippi! Fysisk aktivitet skal være del av utvidet skoledag

knute på tråden_skolenettet_aktivitetsbankenDenne nyheten har jeg ventet lenge på! I august 2009 presenterte nemlig en gruppe, ledet av Marit Breivik, en rapport med anbefalinger om hvordan fysisk aktivitet kan utvikles i skolen. Særlig viktig er det at «fysisk aktivitet blir en del av en utvidet skoledag og at slike aktiviteter må tilrettelegges og ledes av kvalifisert personale», lyder det i Pressemelding, 20.08.2009 nr.: 41-09.  Følger skolene opp  dette, vil det utvilsomt føre til bedre helse, mer læring og økt trivsel. Les mer

Utviklingslærens dominans i skolebøker

Skolebøkene jeg selv brukte på 80-tallet og fram til de vi benytter i dag, gir, slik jeg oppfatter det, inntrykk av utviklingslæren som en en etablert sannhet, og ikke en vitenskaplig teori som en forklaring på livets mysterium. Et faktum er at evolusjonsteorien kun er en teori. Og selv om en teori (fremfor en ide, tanke eller hypotese) er vitenskapens sterkeste byggverk, virker det innlysende og fatalt feil å presentere en teori som den eneste troverdige forklaring på livets mysterium. Hva med andre teorier, som for eksempel kreasjonismen? Les mer

Statsminister Jens Stoltenberg til kamp mot tidstyvene i skolen


Kilde: tu.no
VG Nett melder at statsminister Jens Stoltenberg nå lover tiltak mot tidstyveri skolen. «Stoltenberg mener elever kan miste så mye som et skoleår som følge av bråk, uro og tekniske problemer», skriver VG Nett. Ett av områdene statsministeren mener må forbedres, er uro i klasserommet. Mer tid skal gå til læring, og elevene vil få flere timer på skolen.

Les mer

Fedre engasjerer seg lite i skolen

Foreldre spiller en avgjørende rolle i barns skolegang. Likevel kommer det fram i en undersøkelse at det er kvinnene som tar seg av kontakten med skolen i tre av fire tilfeller. Professor Thomas Nordahl ved Høyskolen i Hedmark sier til NRK at dette kommer fram av en undersøkelse blant 1400 foreldre over hele landet. Les mer

Statsministeren la vekt på skole i nyttårstalen 2008

Jens Stoltenberg
Bilde: Wikipedia.no
Det er oppsiktsvekkende at statsministeren i selveste nyttårstalen bruker tid på å allerede nå sette et kritisk blikk på de nye reformene i skolen. Han lovte en grundig gjennomgang av siste års skolereformer. Dette på grunnlag av en internasjonal rapport som for kort tid siden kom på bordet, og som viste at det ikke står så bra til med norsk skole. Les mer

Omlegging av siden

Teachertalk.no er for tiden under omlegging, og ikke alle funksjonene fungerer for øyeblikket. Endringene skyldes at bloggen først ble satt opp med WordPress, noe undertegnede ikke var særlig fornøyd med. MovableType er platformen som kjører teachertalk framover. Les mer